PonentsMARTA CORONAS


Directora General de Grup Pitagora, Consultoria de Recursos Humans i Formació. Especialitzada en Plans d’Igualtat.

MÍRIAM MATEOS


Consultora de RRHH. Experta en violència de gènere, discriminació i conductes de assetjament. Experta en Responsabilitat Social Corporativa i Igualtat d'Oportunitats a l'Empresa.

Organitzat per: